English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

قتل / یوتیوب
این فیلم یک دقیقه ای درباره... یک دقیقه که وقت زیادی نیست! خودتان ببینید و قضاوت کنید.

[سینما] توسط اسماعیل | 3 پيام | | Bookmark and Share ۶:۲۰ ۸۵/۱۲/۱

نهضت شعوبیه / جاودانان
سلسله ساساني با يورش اعراب از ميان رفت و سرزمين ايران بخشي از خلافت اسلامي شد.اعراب مسلمان كه با ندای برادري و برابري ايران را فتح كردند بسيار زود شعار خويش را از ياد بردند و با روحيه اي كه از تعصب عربي و تاريك انديشي جاهلي ناشي مي شد خلافت اسلامي را به خلافت عربي مبدل كرده، زشتكاريها و جنايات بي شماري را مرتكب شدند.

[تاریخ] توسط پیشاهنگ | 1 پيام | | Bookmark and Share ۵:۰۹ ۸۵/۱۲/۱

«کوچانیدن گرجیها به ایران » قسمت اول و دوم/ وبلاگ پپلا
کوچانیدن جمعی گرجی‌ها به ایران در قرن هفده میلادی صورت گرفت. در سالهای 1614 تا 1617 بیش از سیصد هزار گرجی و در این بین حدود سه هزار خانوار را در جهت امور کشاورزی و توسعه صنعت ابریشم در منطقه گیلان و مازندران امروزی ساکن کرد. بقیه را نیز بصورت گروههای کوچکتر و در دیگر مناطق ایرن فرستاد.

[تاریخ] توسط پیمان | پيام | | Bookmark and Share ۵:۰۲ ۸۵/۱۲/۱

بعدی 1 2 3 4 5 6 7 قبلی