English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


رادیو مستقل زمانه! هزار رحمت به رادیو فردا و دیگر رادیو های دولتی مستقل! / ديدگاه
[نگاه] معادل15 ملیون یورو را پارلمان هلند با یاری فرح کریمی، عضو حزب سبزهاو واسطه باند دوم خرداد تصویب کردتا برای شبه اصلاح طلبان ج. اسلامی با ایجاد یک شبکه تلویزیونی منبع تبلیغ فراهم کند.


بصير نصيبي

یکی دو هفته قبل پنتاگون اعلام داشت که رفتار ها وگفتار ها وخط مشی رادیو تلویزیون های فارسی زبان وابسته به امریکا (رادیو فردا، صدای امریکا،voc america ( در جهت حفظ حکومت اسلامی حرکت وبرنامه ریزی می شده است . البته کسی منتظر افشاگری مقامات پنتاگون نبود تا نقش وسایل ارتباط جمعی دولت امریکا که از بودجه سازمان سیا تغذیه می شوند را در بقای ج.ا در یابد . تردیدی نیست تمام برنامه هایی که از جانب دولت ها ی اروپایی وامریکا وکشور های دیگر سرمایه گذاری می شود با سیاست دولت های متبوعشان هما هنگ حرکت می کنند. نحوه برنامه ریزی اینان بستگی دارد به سهمی که از طریق قرار دادها به چنگ می آورند .امریکا در جهان یک قطبی کنونی نقش مهمی در تقویت ویا تضغیف حتا سقوط حکومت های سرکوبگر(اگر سرکشی کنند) دارد .البته اینگونه دولت هاتا زمانی که تمرد نکنند نتنها بر ای حذفشان برنامه ریزی نمی شود بلکه جهت بقایشان سرمایه گذاری هم میکند . برای نمونه می شود به کمک امریکا به تقویت ورشد طالبان در افغانستان،اشاره داشت. بعد همین امریکا به پاکستان جایزه (باج) داد تا فعالیت طالبان را محارکند ،بعد یک جمهوری اسلامی نزدیک به رژیم تهران بیاری دست نشانده اش کرزای در افغانستان ایجاد کرد والان هم دوباره قدرت نمایی طالبان در خاک افغانستان ا فزایش یافته وسرانجام میرسیم به حذف صدام سرکش وایجاد جمهوری اسلامی دیگر در عراق که رژیم تهران هم در آن نفوذ داردواضافه شدن مصیبت جنگ خانگی به مصائب بیشمار مردم عراق.اماآنچه برای امریکااهمیت دارد حفظ وگسترش منافعش در خاور میانه است که این نیت خودش را دربسته بندی خوش آهنگ دفاع از دمکراسی عرضه می کند. مشکل امریکا واروپا با جمهوری اسلامی ماهیت ارتجاعی این حکومت واستقرار یک حکومت جنایت کار در ایران نیست -اینان نمی دانند در جمهوری اسلامی با چه کسی زد وبند کنند تا بتوانند با خیال راحت در چاپیدن مردم ما سهم داشته باشند؟ 8 سال خودشان را به عمامه خاتمی چسباندند -حضور احمدی نژاداز باند جنتی.مصباح. چمران در صحنه، همه رشته هایشان را پنبه کرد وبار دیگر دارند برای مهره های سوخته( خاتمی ، رفسنجانی،کروبی) موقعیت می سازند. منافع امریکا در جمهوری اسلامی بیش از شرکای اروپایی اش در معرض خطر است. هرچندهمه این سالها از طریق دلالها ،معاملات پنهانی و تقویت صادرات فرهنگی ارتباطش را با ج. اسلامی حفظ کرده است. اما نمی تواند با خیال راحت وبافراغ بال سهمش را ببردواروپا در بستن قراردادهای اسارت بار با ج. ا از دولت های امریکاپیشی گرفته است.این چنین بودکه امریکا برای جبران گذشته ها در پروژه مردم فریب دوم خرداد بااروپا هم دل وهم زبان شد و رادیو آزادی را در پراک راه اندازی کرد و در خدمت منافع جمهوری اسلامی قرار داد. ایرج گرگین یکی از مقامات تلویزیون حکومت پیشین ومدیر تولید برنامه دوم تلویزیون ملی از برگزیدگانی بود که مفتخر به دیدار خاتمی در نخستین سفر رهبر تمدنها به امریکا شد وهمین دیدارثمره اش نمره قبولی ای بود که از امریکا دریافت کرد ومدیریت این رادیو را به وی اهدا نمودند .نقش این رادیو وهمکاران گرگین در تثبیت جمهوری اسلامی در دوران خاتمی امری است بدیهی که فکر نکنم خودشان هم منکرش شوند. اما وقتی سیاست چماق و هویج جای فقط هویچ را گرفت (حالاجمهوری اسلامی گاه محور تجارت شده وگاه محور شرارت) بهر حال دیگر صلاح نبود رادیوی آزادی که در بست در خدمت بود با همان روش کارش ادامه یابد در چنان جوی نامش را با حفط همان همکاران تغیر دادند ورادیو فردا ،برای نسل فردا !متولد شد.(چه نسلی بار بیاید اگر مربی اش رادیو فردا باشد! )اما در اروپا کشورهای آلمان،فرانسه،سوئد،انگلستان که هر کدام سهمی در چاپیدن دارند با برنامه های رادیویی خود، حاتم بخشی آخوندها را جواب می گویند- اینها در ایران دفتر نمایندگی دارند- آخوندها خودامکان کسب ومخابره خبرشان را فراهم می کنند وگزارشهایشان تماما از فیلتر های امنیتی می گذردو مقامات جمهوری اسلامی بدون هیچ عارضه ای با اینگونه رادیو ها مصاحبه می کنند.رادیو صدای آلمان برای چاپلوسی به بارگاه خامنه ای تاآن حد پیش می رفت که حتا استحاله چیان خارج نشین هم بدان بهایی نمی دادند وکمترین حد شنونده را جلب می کرد اما همین رادیو می شود میزبان گنجی کسی که می گوید رهبر باید برود- بی آنکه کوچکترین لطمه ای به ارتباط حسنه اش با جمهوری اسلامی وارد آید.نمونه قابل ذکر دیگر از این گونه رادیوها برنامه فارسی بنگاه سخن پراکنی انگلستان است که آقای مخمل قلم فرصت طلب ترین ،سیاسی بنویس درحکومت پیشین ودر جمهوری اسلامی، مرتبا پشت میکروفون آن سخن پراکنی می کرد. بعد از خروج از ایران هم همین جا ودر شرایط تبعید!! همان راه وروش را با موفقیت وبا خوشنامی! ادامه می دهد.اما اخیرآ وبطور ناگهانی در مطلبی رپرتاژ گونه در سایت گویا خبر از ایجاد یک رادیو دیگر می شود، با نام رادیو زمانه ، اما دولت کشور کوچک هلند بعد از اینکه کشتی اصلاحات به گل نشسته ،با چه نیتی وارد گود می شود؟ بهتر است ابتدا به سوابقی که از دل آن رادیو زمانه سر برمی آورد اشاره ای گذرا داشته باشیم.معادل15 ملیون یورو را پارلمان هلند با یاری فرح کریمی، عضو حزب سبزهاو واسطه باند دوم خرداد تصویب کردتا برای شبه اصلاح طلبان ج. اسلامی با ایجاد یک شبکه تلویزیونی منبع تبلیغ فراهم کند. حسین باستانی نامی هم از تهران صادر شد تا کار ها را راست وریست کند . براساس گزارش سایت من وپالتالک رضا علامه زاده هم در جریان این طرح بود که بعدا صلاح دید پس بکشد. اما انجام خود طرح هم به بن بست رسید.کسانی که بوی کباب شنیده ودوروبر کبابی هیوفوس ( موسسه ایکه به ظاهر تامین کننده بودجه بوده است) می پلکیدند- البته بهره مندان همان دارودسته خاتمی بودند که حالا صورتک تبعیدی به چهره داشتند. البته مسعود خان همه فن حریف در همه این ماجرا حضور فعال داشت وقتی این طرح نا انجام شد. مدتی سروصدایش را درنیاوردند اما روزی نامه روز اون لاین را همین جمع علم کردند، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی؛ شیرین عبادی، ابراهیم نبوی، ، فرح کریمی حسین باستانی و.. در همان جهت خواست بخش شبه اصلاح طلبان همکاران روز شدند، ا لبته 15 ملیون یورو را نمی شد برای این طرح( روزی نامه روز )بلعید با این بودجه چند کار دیگر هم کردند که شاید جایزه چماقدار سروش به عنوان بهترین طنز نویس معاصر هم ازهمین مجرا تامین شد. حالا می بینیم، موسسه ای البته مستقل! با نام پرس ناو می شود تامین کننده بودجه این رادیوویک گزارشگر مستقل! که هم عکاس برنامه خانم نوبلی است. هم برنامه دکان شبه مشروطه طلبان کلن را گزارش می کند هم جلسه خصوصی رهبرگنجی در کلن را میچرخاند هم بچه ها را برای تشویق فوتبالیست های احمدی نژاد به فر انکفورت می برد هم مبلغ فیلمهای ارسالی جمهوری اسلامی است-رپرتاژ آگهی گونه افتتاح رادیو زمانه را هم تهیه می کند.آقای مدیر رادیو وسایت زمانه مهدی جامی- که در مصاحبه با سایت گویا دایم با تحسین وستایس گزارشگر مواجه شده. شرح می دهد چگونه به مدیریت این رادیو انتخاب شده است .آقای جامی میفرماید:( نقل به معنا) که بطور ناگهانی! چشمش به یک اطلاعیه در سایت گویا می افتد که دولت هلند در جستجوی یک مدیر برای یک پروگرام رادیویی است. جناب جامی خیلی بی ریا در صف متقاضیان می ایستد، بعد هم به خاطر نبوغ ذاتی اش !با نمره 20 قبول می شود. البته برای اینکه خواننده خیلی جا نخوردونسبت به این انتخاب دچار تردید نشود اضافه میکند که سالها با رادیو بی بی سی کار میکرده است با این سخن ایشان راز اعتماد مقامات موسسه مستقل هلندی به آ قای جامی گشوده می شود- این حضرت که چند سال در بی ، بی، سی دوره دیده ، احتیاج به پارتی دیگری ندارد- اعتماد به او وخط فکریش تضمین شده است؛ پس آقای جامی بهمین سادگی می شود مدیر رادیوی مستقل زمانه، البته استقلالش هم از نوع استقلال بی ،بی، سی ، رادیو فردا ودوچه وله ورادیو بین المللی فرانسه، رادیو سوئد و... است .اما اگر تاملی درمطالب سایت زمانه بکنید وبرای کنجگاوی چند ساعتی هم وقتتان را صرف گوش دادن به رادیو مذکو ربفرماِئید با من هم صدا خواهید شد که از دیگر رادیو های دولتی مشابه محافظه کار تر وبی خاصیت تر است، انگار نه انگار که این رادیو دارد در خارج از ایران برنامه پخش می کند - دریغ ازیک نگاه گذرا به کارها، برنامه ها وفعالیت های فرهنگی، سیاسی واجتماعی تبعیدیان وایرانیان غیر وابسته به باند ها وجریان های حکومتی . هنورچند روز از گفتگوی خبرنگار مستقل !با مدیر رادیو مستقل! درسایت گویامنعکس شده نگذشه که گزارش دوم را همان خبرنگار مستقل از مراسم افتتاح تقدیم می کند ،آنهم چه مراسم پر شور وهیجانی، بچه ها همه صمیمی ،محيط صمیمی، گزارشگر صمیمی، رادیو وسایتش هم صمیمی- یک میهمان عالیقدر هم اسمش در مراسم افتتاح مثل گوهر درخشان می درخشد- استاد فیلسوف داریوش آشوری از شیفتگان دوم خرداد که بعد از نزول خاتمی از مسافران همیشگی دارالخافه بوده است یکی از آثار ارزشمندش تحلیل کتاب اندیشمندانه آقای خاتمی( بیم موج) است (داریوش آشوری خاتمی را "روحانی اهل اندیشه که در پی پرسشهای ژرف و بنیادی و حیاتی در قلمرو فلسفه، سیاست، حکمت و کشورداری ست" میخواند و از او به عنوان کسی که "نجات جهانی را سخت در خطر می بیند" نام می برد. جدا شده از مقاله مهم ومستدل خانم پروانه سپهر سایت اخبار روز) وبعد سخنرانی فرح کریمی ونماینده ای ار اتحادیه اروپا در همان مراسم جای شکی باقی نمیگذارد که این صدای جدید هم همان صدای انقلاب دوم خرداد است که دیگر گوش ناشنوایان را هم آزار می دهد این رادیو به مانند رادیو های همزادش از حمایت ضمنی آقای احمدی نژاد هم غافل نیست -برای نمونه به گزارش ارکستر سنفونیک جمهوری اسلامی که برای اولین بار از جانب دولت مهر ورز احمدی نژاد صادر می شود -می توان توجه داشت که سفیر محترم همین دولت ( مهدی آخوند زاده ) به قول سران اروپا فاشیست - قبل از آغاز برنامه کنسرت برای حضار سخنرانی می کند . البته آقای مشایخی سرپرست مستقل ! ارکستر سنفونیک مستقل! هم ادعا داردکه این کنسرت میخواهد جنایت اسرائیل را در لبنان برملا کند ومقامات فرهنگی آلمانی هم ا دعا کردند که برگذاری این کنسرت فرصت مناسبی بود برای تفاهم با دنیای اسلام به زبان بهتر فرصت طلایی ای بود برای بسط وگسترش تروریسم اسلامی.بعید نیست که به تدریج دیگر لابی ها ،کارچاق کن ها وفرصت طلبان هم از راه برسند .به خصوص باید خیلی سریع دکتر علیرضا نوری زاده کاشف پنچه های شیرین رهبر تار نواز به جمع همکاران صمیمی این رادیو به پیوندد.ازداخل جمهوری اسلامی هم همان اسامی همیشگی دوم خرداد از راه خواهند رسید . آعاز کار این رادیوی مستقل را به همه حامیان باند ورشکسته دوم خرداد وزائده های برون مرزی مستقلش صمیمانه تهنیت می گو ئیم.بصیر نصیبی12 اکتبر 2006. زاربروکن / آلمانwww.cinemayeazad.blogspot.com cinema-ye-azad@t-online.de


اضافه شده توسط داریوش سعدین | ۱۳:۲۳ ۸۵/۷/۲۴دنباله از یادداشت پایین

اما شروع مطلبی که بنا به فرمایش دوستان و دوستدارانی از ایشان «بر اساس اسناد و مدارک شکل گرفته» تا آنجا که می دانیم با جمله: «یکی دو هفته قبل پنتاگون اعلام داشت» شروع مستندی نیست.
از یک هفته تا دو هفته، هفت روز تقویم زمانی است. جنگ اعراب و اسرائیل (سینا) و پاشیدن ارتش مصر در شش روز انجام شد. و بعد لاید لینکی هم باید به این سند مستند نقل قول از پنتاگون باشد و مدارک دیگری دال بر این ادعا.
بصیر نصیبی ارقامی آماری که قبلا هم رسما در سایت های مختلف اعلام شده را با سناریویی ترکیب کرده که مشکل عمده اش همین بی مدرک و نامستند بودن آن است. گو اینکه در پاره ای از پاراگراف ها نکته ای برای تامل و تعمق هم وجود داشته باشد
توسط یدی برآتشی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۱۱:۵۳ ب.ظ


بصیر نصیبی را البته که باید با دو چشم بصیر نگاه کرد. یکی آن که از پایه گذران اصلی و اولیه ی «سینمای آزاد» در ایران است و کارش کاری کارستان بود و ارزنده و درخور قدردانی، و جایگاهش در تاریخ سینمای معاصر ایران محفوظ و ارجمند، و دیگری این که به غربتی ناخواسته و تبعیدی به ناچار افتاده. که یعنی همان از اوج به حضیض. که باز یعنی حکایت خیلی از ماها و خیلی ها که از این بابت، دلمان هم مثل حالمان خوش نیست و بر بانی و مسبب آن لعنت های فراوان
توسط یدی برآتشی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۱۱:۵۲ ب.ظ


آقا داریوش عزیز من شخصا از این لینک به این نتیجه نرسیدم که شما هم اینگونه فکر می کنید ... اما در دو یادداشت اول که یکی را من نوشتم از ادبیات توهین و تهمت استفاده نشده که شما ادبیات آقا بصیر رو توجیه پذیر دانستی... ما انتقاد کردیم که اگر این آقا بصیر یا شبیه این آقای عزیز به قدرت برسند چگونه با مخالف خود رفتار خواهند کرد... چون الان که در مصدر قدرت نیستند اینست اگر باشند چیست؟... من نه ایشان را دیدم نه می شناسم و برای اولین بار با لینک شما با نوشته ها و نوع طرز فکر ایشان کمی آشنا شدم ...
در مجموع اگر توهینی در یادداشت من بوده من عذر خواهی می کنم چون به هیچ وجه قصد توهین نداشتم فقط خواستم انتقاد کرده باشم، همین ...
توسط نافرمانی مدنی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۹:۳۵ ب.ظ


این سایت شما که انگار به عمد این مطلب را که یکی از مطالب آگاهی دهنده ومهم است منتقل کرده تا چند تا حزب الهی که خواننده سایت هستند چماق بدست برعلیه یکی از مبارزین نترس موضع بگِرند. نوشتار نصیبی حتا یک کلمه اتهام ندارد واقعیت هایست که براساس اسناد شکل گرفته است. وای به حال ما اگر شما بخواهید آینه را بچرخانیدهر کس علیه دلالها وکارچاق کن ها موصع بگیرد باید به دار آویخته شود.آفرین بربصِِیر نصیبی
توسط babak در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۷:۰۴ ب.ظ


اين بصير نصيبي ديوانه ي غريبي است... در فيلم و سينما چيزي نشد، حالا ناراحت اين است كه چرا اين پول را در اختيار او قرار نداده اند.
يادم به سخنراني هاي ابلهانه اش در آلمان مي افتد.
توسط تقي در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۵:۴۱ ب.ظ


بدیهی است که اقدام بنده به انعکاس مطلب دال بر تایید موارد مذکور نمی باشد و بنده نیز ادبیات به کار برده شده توسط نصیبی را ابدا نمی پسندم اما با نظر به ادبیات منتقدینش گویا طریق نوشتنش توجیه پذیر می شود!!!
قدری تحمل و تامل لطفا
توسط داریوش سعدین در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۵:۳۶ ب.ظ


نافرمانی مدنی جون اینا اگه به قدرت می رسیدن حتمأ بصیر نصیبی رو می کردن رییس زندان اوین یا چه می دونم دادستان کل کشور
توسط آی گفتی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۲:۱۸ ب.ظ


داداش شما که همه رو از دم تیغ رد کردی، شانس آوردیم امثال شما عزیزان هنوز قدرت در دست ندارند، اگر قدرت به دست بگیرید با چه الفاظی و با چه کوبندگی مخالفان خود را له خواهید کرد و ....
توسط نافرمانی مدنی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ ۰۱:۵۶ ب.ظ

ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر