English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


نقد بلاگ‌نیوز همراه با چند پیشنهاد / بلاگ‌نیوز
[نقد] یکی از خوانندگان ارجمند بلاگ‌نیوز، ایمیلی برایم فرستاد که در آن نگاه و نقدی به کار ما انداخته است. ضمن ابراز خرسندی و با تشکر از توجه ایشان با اجازه متن نامه را برای اطلاع همکاران اینجا می‌گذارم و امید دارم دوستان بخوانند و اگر نظری دارند در بخش پیام بنویسند.
عنوان مطلب از من است.

آقای عليمحمدی ارجمند، سلام ۲۱ اکتبر ۲۰۰۶

اين روزها می‌توانيم شاهد آن باشيم که بسياری از مطالب که از وزن و اعتبار چندانی هم برخوردار نيست در بلاگ نيوز لينک داده می‌شود. چنين استنباط می‌شود که نوعی مسابقه‌ی ناگفته و نانوشته در ميان است. قطعاً به اين نکته نيز واقفيم که خلاقيت‌های انسانی، در سايه‌ی آرامش، مطالعه و تأمل می‌تواند شکل بگيرد نه در فضايی از تنش درونی و شتاب.
به اعتقاد من، اين کار نه تنها اعتباری فراهم نمی‌آورد بلکه به اعتبار موجود فرهنگی و اجتماعی بلاگ نيوز هم به شکلی سايشی لطمه می‌زند. طبيعی می‌نمايد که خواننده پس از چند بار آمدن و ديدن لينک‌هايی که نه تلنگری به ذهن او می‌زند و نه او را به جستجوی کانال‌های تازه تری می‌کشاند، آهسته آهسته علاقه‌ی خود را چنان از دست می‌دهد که ديگر به سراغ آن نمی‌آيد و يا دست کم در مراجعه به آن، کنجکاوی و شوق چندانی ندارد.
من در اين کار تخصصی ندارم و آن چه که به زبان می‌آورم يک احساس ساده از تجربه‌ی شخصی من است. از ديگر سو بايد اين نکته را آشکارا بر زبان آورم که با اين يادداشت قصد ناراحت کردن کسی و يا نيش و کنايه زدن به شخصی را ندارم. در کارهای فکری، بايد متانت زبانی را حفظ کرد و مهم‌تر از همه بر ديوار حرمت و احساس انسان‌ها لگد نزد.

من در اين زمينه چند پيشنهاد دارم که برايتان می‌نويسم:

۱. هر کس بيشتر از يک يا دوتا « پيوند » در بيست و چهار ساعت معرفی نکند.

۲. البته من با دادن يک « پيوند » در بيست و چهار ساعت موافقترم.

۳. پيوند داده شده بايد دارای بار هنری، فکری، فرهنگی و اجتماعی باشد و شخص معرف، خود را ملزم بداند که از ميان چند و چندين « پيوند »، يکی را که از ارزش و بُرد بيشتری برخوردار است برگزيند. به قول شاعر، آن خشت بود که پُر توان زد.

۴. نثر شخص معرف بايد سالم باشد و سهل انگاری و شتاب در آن وجود نداشته باشد. گاه موردهايی ديده شده که حتی حرف «قاف» جای «غين» را گرفته و يا «صات» به جای «سين» نشسته است. من چنين موردهايی را به طور قاطعانه حمل بر بيسوادی کسی نمی‌کنم. شتاب و شوق فرستادن يک « پيوند » می‌تواند ما را وادارد که نوشته‌ی خود را در آن لحظه درست بخوانيم در حالی که آن را غلط نوشته‌ايم. کنترل مجدد يک نوشته و يا کنترل چند باره‌ی آن، فضايی از اعتماد و حرمت در ميان همه‌ی افراد دخيل پديد می‌آورد.

۵. اگر يک معرف چنين موازينی را رعايت نکند، شايد لازم باشد شخص مسؤل، آن « پيوند » را بردارد و يا اگر وقت و حوصله‌ای در او باقی است، برای نخستين بار به وی تذکر دهد. اعتقاد من آنست که اگر بلاگ نيوز در بيست و چهار ساعت بتواند ده تا « پيوند » خوب را به مردم معرفی کند، شمار مراجعانش در دراز مدت بيشتر خواهد شد تا اين که روزی صد تا معرفی کند و همين صد تا بسياری را نيز از خود برماند.

کار شما تنها ارضای سليقه‌های متنوع نيست. ارتقاء آن‌ها نيز هست. معرفی يک نوشته‌ی خوب و يا يا يک نوشته‌ی بد، بذری است که در زمين ذهن بسياری از جوانان ما پاشيده می‌شود. به ياد داشته باشيم که ما در شکل دادن بسياری از رفتارها و انديشه‌ها، مستقيم و يا غير مستقيم مسؤليم. ممکن است من به علت برخی ضابطه‌های گاه نسبتاً خشک، مدتی ناراضی شوم اما همين که ببينم شما بر يک اصول معين و ارتقاء دهنده پا می‌فشاريد، خواه ناخواه، احترام درونی‌ام نسبت به کار و ضابطه‌های شما افزايش می‌يابد.
اما شايد گفته شود که کارهايی از اين دست دشوارتر از آنست که خواننده آن را احساس می‌کند. من با اين حرف هم موافقم. کارهای از اين دست که بر اساس شوق انسانی و علاقه به ايجاد فضايی از همدلی، رشد و گرمی انجام می‌گيرد، طبيعی است که مزد مادی در پی ندارد. چه بسا شماری نيز بر مسؤلان چنين تارنماهايی حتی بشورند و بر آنان به سختی بتازند.
اما بايد هميشه بر اين نکته تکيه کرد که ما هريک مسؤل عمل و فکر خويشيم. اگر کسی با به گونه‌ای نادرست برخورد کند، ما در قبال آن برخورد مسؤليتي نداريم. نوع برخورد سالم و آگاهانه‌ی ما می‌تواند پس از مدتی، از تنش‌ها بکاهد و بر فضايی پر از تفاهم دامن بزند. ما می‌توانيم با نظر يکديگر مخالف باشيم اما مهم آنست که اين مخالفت هم در بافتی از تفاهم و احترام متقابل صورت گيرد.
اميدوارم آن چه را که نوشتم جسارت تلقی نکنيد. اما اين را می‌دانم که شما دل به روشنايی داريد.

با آرزوی توفيق و سلامتی

ا. آويشن

اضافه شده توسط بیلی و من | ۱۵:۲۲ ۸۵/۷/۲۹وقتی کسی خبری را می آورد قاعدتا باید آن را کامل خوانده باشد، پس باید بتواند 2یا 3 جمله دیدگاه خود را بگوید ... اگر این کار جدی پی گیری شود و به کسانی که صرفا کپی خبر را می آورند تذکر داده شود که باید حتما در حد 2تا 3 جمله نظر خود را هم بنویسند یا به دنبال خلاصه خبر آن را بنویسند ... یا بلاگ نیوز تمهیداتی بچیند که مثل باکس خلاصه خبر یک باکس دیدگاه پیوند دهنده گذاشته شود که ما دیدگاه خودمان را هم بگوییم ( البته نه در قسمت پیامها آن کاربرد دیگری دارد ) اینکه خبر را با جملات خود توضیح دهیم موجب می شود تا هم بیشتر با هم آشنا شویم هم به ارتقا فکری همدیگر و خوانندگان کمک کنیم، هم احتمالا قسمت پیامهای یک خبر فعالتر شود و هم بلاگ نیوز نیز گرفتار هر خبری نمی شود که شاید حتی خود لینک دهنده هم آن را کامل نخوانده باشد و ...ـ

بازهم از تلاش همه همکاران و اسد عزیز سپاسگزاری می کنم
با آرزوی سربلندی و پیروزی
ایام به کام
توسط نهیب سکوت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۹:۳۷ ب.ظ


درست است که بلاگنیوز نباید با هفتان مقایسه شود به دلایل تفاوت ساختاری که این دو باهم دارند، اما پیشنهاد می کنم در راستای ارتقای سلیقه که این دوستمان به خوبی به آن اشاره کرده‌اند، از تجربه هفتان استفاده شود... اینکه توضیح یک خبر دقیقا کپی متن آن خبر نباشد... بلکه توضیح و برداشت شخص پیوند دهنده به آن سایت یا وبلاگ باشد، این کار در هفتان به خوبی جواب داده ... البته عنوان خبر به همان شکلی باشد که در وبلاگ یا سایت مورد نظر آمده، چرا که من فکر می کنم دست بردن در تیتر خبر کار درست و امانتدارانه ای نیست، اما نوشتن برداشت شخص لینک دهند از خبر در قسمت خلاصه خبر بسیار کار جالبیست، اینکه صرفا از متن خبر یک جمله یا پاراگراف کپی شود، و در قسمت خلاصه خبر بیاید موجب ارتقا سطح بلاگ نیوز و خوانندگان آن نمی شود
توسط نهیب سکوت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۹:۳۶ ب.ظ


اینکه بعضی خبر ها که زمان در آنها نقش اصلی دارد ولی به آن توجه نمی شود خیلی می تواند به بلاگنیوز ضربه بزند... بعضی خبرها بار زمانی ندارند همانطور که یک روزنامه را وقتی ورق می زنید هر چه به وسط آن می رسید بارزمانی آن کاهش پیدا می کند و به صفر هم می رسد این گونه خبرها را اگر جالب باشد می شود از ۳یا ۴ سال پیش هم آورد ... اما خبر صفحه اول یک روزنامه هر چند داغ باشد تنها برای یک یا حداکثر ۲ روز ارزش گزارش کردن دارد نه بیشتر !!ـ
توسط نهیب سکوت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۹:۳۵ ب.ظ


سلام و قبل از همه تشکر از همه دست اندکاران بلاگ نیوز و زحماتی که بابت پایداری و رشد این مجموعه می کشند
من بعنوان یکی از خوانندگان روزانه بلاگ نیوز که خودم هم گاهی لینک می گذارم با روح حاکم بر این نامه موافقم...البته نه با تمام جزئیاتش...
با محدود کردن دوستان به یک لینک در روز موافق نیستم و با پایین آمدن سطح بلاگ نیوز در چند وقت اخیر هم همینطور، اما بله گاهی در بعضی روزها این اتفاق می افتد مخصوصا وقتی چندین لینک سبک و بدون بار خبری و ارزشی پشت سرهم در یک روز می آیند ...
توسط نهیب سکوت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۹:۳۴ ب.ظ


در مورد اشتباه سین با صاد ( صات غلط است) اگر اهل تایپ کردن باشید باید بدانید به دلیل نزدیکی ۲ کلید به هم و همچنین تلفظ یکسان از اشتباهات رایج و معمول تایپی می باشد.
توسط داریوش سعدین در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۸:۲۷ ب.ظ


در مورد اشتباه سین با صاد ( صات غلط است) اگر اهل تایپ کردن باشید باید بدانید به دلیل نزدیکی ۲ کلید به هم و همچنین تلفظ یکسان از اشتباهات رایج و معمول تایپی می باشد.
توسط داریوش سعدین در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۶:۱۵ ب.ظ


به گمان بنده بخش زیادی از مسئولیت وجهه بلاگ نیوز متوجه ادیتور سایت می باشد.
ادیتور در حذف اخبار تاریخ گذشته در صورت مخابره توسط کاربران نباید هیچ اهمال و مسامحه کاری داشته باشد. نفس خبر رابطه تنگاتنگ با زمان دارد و حتی مهمترین اخبار در دنیای اطلاعات امروز تاریخ مصرفی نهایتا یک روزه دارند و با این مشخصه مخابره خبر دیروز و یا روزهای گذشته ولو مهمترین خبر قرن هم باشد توجیه پذیر نیست چرا که خبری که پس از گذشت زمان یک روزه پر اهمیت به نظر می رسد بی شک به گوش همگان رسیده است.
به گمان بنده نفس نقل اخبار از منابع معتبر به واسطه فشار فیلترینگ موجه و مثبت می باشد البته اگر بنا بر جنبه اهمیت خبر و احتمال سانسورش گزینش شده و مخابره گردد و اخبار معمول که از فیلترینگ و سانسور نیز می گذرند به هیچ توضیح قابلیت انعکاس را ندارند.
توسط داریوش سعدین در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۶:۱۲ ب.ظ


ود

۱. هر بازديد كننده سليقه متفاوتی دارد بنابراين بلاگ نيوز به نظر من خيلی جذاب است و اميدوارم جذاب تر هم شود

۲. البته من پيشنهاد می نمايم بخش خبری و بخش بلاگ ها از هم جدا شود و بخش خبری در صفحات متفاوتی به ارائه خبرهای مربوط به آن بپردازد

۳. به نظر من ( شايد هم اصلا ايده خوبی نباشد ) چون خودم هم با محدوديت مخالفم در شبانه روز تعداد خاصی مطلب نوشته شود

۴. سر خط خبرها: اين بخش كمك خواهد كرد كه تعداد زيادی مطلب را از روی سر خط آن ها ملاحظه نمود

۵. رقبای بلاگ نيوز می توانند به بلاگ نيوز كمك كنند خودم در آينده نزديك يك رقيب جديد بلاگ نيوز را با عنوان خبر ها و نظرها خواهم ساخت كه هر كس آزاد است هر مطلب خبری را كه تمايل دارد بدون محدوديت و بدون سانسور در آن بنويسد

پيشنهادات همواره سازنده هستند
اما بايد هوشمند باشيم اين پيشنهاد از طرف دشمن مشتركمان نباشد
توسط كورش آريامهر در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۲:۴۴ ب.ظ


آرش عزيز، از تذکر و دقت نظر شما سپاسگزارم. متأسفانه تابحال تعداد کامنت‌ها به اين حد نرسيده بود تا متوجه اين اشکال شويم.
از اينکه بعد از اصلاح آنرا مطرح نکردم، عذر می‌خواهم. نکته مهمی را مطرح کرديد که تاکنون بخاطر کمبود وقت در انجام آن کوتاهی می‌کردم.
با سپاس
توسط سعید حاتمی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۱:۰۴ ب.ظ


سعید حاتمی لطف کردند و این نقد را آن بالا گذاشتند تا بیشتر بماند.
توسط اسد در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۱۲:۳۴ ب.ظ


باز هم سلام
کاش وقتی اشکال ((جدیدتر و قدیمیتر))را درست کردید؛ یا تذکر بنده را حذف می کردید یا توضیحی میدادید که فلانی درستش کردیم.
اینجوری هر خواننده ای فکر میکند که من حرف بیخودی زده ام و باز هم همه چیز را سر بلاگ نیوز و دیگر همکاران خالی می کند.
توسط آرش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۱۲:۱۴ ب.ظ


و آخر آنکه خوانندگان محترمی که زحمت مراجعه به بلاگ نیوز را می کشند البته حق دارند که در مقابل خود مجموعه ای نفیس و ارزشمند از لینکها بیابند.اما چه کسی می داند که فلان خواننده واقعا به دنبال چی هست؟باور کنید هر لینکی و هر وبلاگی و هر مطلبی حتما خواننده خاص خود را دارد که به ذهن او تلنگری میزند و او را یا به وجد می آورد یا به فکر وا می دارد یا حس ترحم و همدردیش را بر می انگیزد.
با کارهای گروهی بهتر است با فکری بازتر و روحیه ای انعطاف پذیر تر مواجه شویم.در مورد غلطهای املایی البته حق با خواننده ی عزیز است که بهتر است کمتر شود.
توسط آرش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۸:۴۸ ق.ظ


اما در مورد لینکها و همکاران.
در کجای دنیا جایی را می توان یافت که رابطه مقدم بر ضابطه نباشد.من با برخی از دوستان کاملا موافق هستم که سلیقه ها بسیار گوناگون است.
من تصور نمی کنم تعریف خاصی برای لینکهای بی وزن و اعتبار وجود داشته باشد.
چه کسی می خواهد بی وزنی و بی اعتباری لینک ها را تعیین کند؟
ان هم در مجموعه ای که قرار است آزادی بیان حرف اول را بزند.
آیا سلیقه و درک سردبیران و ویراستاران می تواند میزانی برای سنجش اعتبار لینکها باشد؟
توسط آرش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۸:۴۷ ق.ظ


سلام
عرض کنم که اولین انتقاد من در اینجا این است که وقتی گزینه ی قدیمیترین را کلیک می کنیم (در ذیل نظرات) جدیدترین نظرات نمایان می شود و وقتی گزینه ی جدیدترین نظرات را کلیک می کنیم قدیمیترین نظرات هویدا می شود.حالا یا ایراد از سیستم است یا انتقاد بر من است که معنی قدیمی و جدید را قاطی کردم یا اصلا بیخود و بی جهت یک مچ گیری کردم تا خودم را به نحوی مطرح کنم.
توسط آرش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۸:۴۶ ق.ظ


یک ایراد که هم اخیراً زیاد به چشم من آمده این است که دوستان منبع لینک را دیگر نمی‌گذارند.
توسط امير عليزاده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۵ ۰۸:۳۲ ق.ظ

جدیدتر ( 1 2 3 ) قدیمی‌تر

ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر